nga se san xuat hydro sach vao nam 2024

Nga sẽ sản xuất hydro sạch vào năm 2024

Bộ Năng lượng Nga vừa hoàn thiện và trình chính phủ lộ trình (dự thảo kế hoạch) "Phát triển năng lượng hydro tại Nga" giai đoạn 2020-2024.