Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản mời thầu

11:08 | 04/07/2018

|
Gói thầu: Mua sắm dầu mỡ bôi trơn thiết bị CATERPILLAR do Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản mời thầu.  

Số TBMT

20180685580 - 00

Thời điểm đăng tải

30/06/2018 16:24

Lĩnh vực

Hàng hóa

Gói thầu

Mua sắm dầu mỡ bôi trơn thiết bị CATERPILLAR

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Mua sắm hàng hóa phục vu sản xuất 6 tháng năm 2018

Nguồn vốn

Vay tín dụng

Bên mời thầu

Z020887 - Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản

Số hiệu KHLCNT

20180666848

Tên KHLCNT

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian bán HSYC từ

05/07/2018 - 08:00

Đến ngày

13/07/2018 - 13:30

Địa điểm

Phòng CVT Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản. Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Giá bán

Miễn phí

Thời điểm mở thầu

13/07/2018 - 13:45

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt

Số tiền bảo đảm dự thầu

48.000.000 VND (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng

6 Tháng

Hồ sơ mời thầu

Cổng thông tin Đấu thầu

  • bidv-5-goi-dich-vu-free
  • vietinbank
  • pvgas