Thứ bảy 21/09/2019 22:25

Công ty Than Uông Bí: Năm 2019 khai thác 2,7 triệu tấn than

10:49 | 21/05/2019

|
Công ty Than Uông Bí đang tập trung tối đa mọi nguồn lực nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thi đua trong năm 2019 đạt sản lượng sản xuất 2,7 triệu tấn, mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.     

Hiện nay, các khu vực khai thác của Công ty Than Uông Bí đều đã đạt công suất thiết kế. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đào lò, trong đó có nhiều khu vực đưa vào đào lò sớm để công ty tiếp tục tập trung một số giải pháp công nghệ khai thác phù hợp và các công việc cụ thể để nâng cao sản lượng cũng như chất lượng than đáp ứng nhu cầu tiêu thụ; phát huy hiệu quả một số công nghệ và các thiết bị cải tiến đã áp dụng thành công tại công ty. Một số vỉa than có dấu hiệu tự cháy đang được công ty khắc phục hiệu quả.

nam 2019 khai thac 27 trieu tan than
Lãnh đạo TKV kiểm tra sản xuất tại Công ty Than Uông Bí

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo TKV và công ty ngày 16/5/2019, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn lưu ý, trong thời gian tới, công ty cần tiếp tục phát huy hiệu quả các công nghệ đã áp dụng và tiếp tục nghiên cứu cải tiến phù hợp với thực tế. Trong đó, công ty đặc biệt quan tâm tới công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhất là cháy nội sinh tại các vỉa than...

Mặt bằng công nghiệp của công ty cần được quy hoạch lại phù hợp với việc gia tăng sản lượng khai thác; tiếp tục cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động; phát huy phong trào lao động sáng tạo, thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp, đẩy mạnh quản trị tốt chi phí sản xuất; phối hợp tốt với địa phương và các doanh nghiệp trong ngành than để làm tốt công tác an sinh xã hội.

Về dài hạn, Công ty Than Uông Bí cần quan tâm xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, trong đó đặc biệt quan tâm đến các dự án đầu tư sản xuất. Công ty phải xác định rõ sản lượng khai thác, chất lượng từng chủng loại than để lựa chọn công nghệ phù hợp, sản xuất các sản phẩm than phù hợp với nhu cầu thị trường. Mục tiêu cao nhất là hiệu quả sản xuất kinh doanh.

H.H