Công ty Điện lực Sơn La mời thầu

10:43 | 27/06/2018

|
Gói thầu: Cung cấp, vận chuyển máy biến áp

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Z002116 - Công ty Điện lực Sơn La

Chủ đầu tư

Công ty điện lực Sơn La Số 160, đường 3/2 tổ 10, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Điện thoại: (0212) 2210 100 Fax: (0212) 3852 913

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Số hiệu KHLCNT

20180541530

Tên KHLCNT

Cải tạo, chống quá tải đường dây và trạm biến áp tỉnh Sơn La năm 2018

Tên gói thầu

Cung cấp, vận chuyển máy biến áp

Tên dự án

Cải tạo, Chống quá tải đường dây và trạm biến áp tỉnh Sơn La năm 2018

Nguồn vốn

Vốn TDTM và khấu hao cơ bản của EVN NPC

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

60 Ngày

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước

Hình thức nhận HSDT

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận HSDT từ ngày

22/06/2018 - 16:28

Đến ngày

02/07/2018 - 16:30

Mua hồ sơ mời thầu

Miễn phí

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời điểm mở thầu

02/07/2018 - 16:30

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá gói thầu

3.436.840.000 VND(Ba tỷ bốn trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Số tiền bảo đảm dự thầu

50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)

cong ty dien luc son la moi thau
Công ty Điện lực Sơn La mời thầu

Cổng thông tin Đấu thầu

  • pvgas