Chủ nhật 26/01/2020 15:46

Công đoàn TKV: Xây dựng mối quan hệ hài hòa

10:33 | 09/04/2019

|
Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Công đoàn TKV, chiều 4/4/2019, tại thành phố Hạ Long, Công đoàn TKV đã tổ chức Hội nghị chuyên đề chính sách - pháp luật năm 2019.    

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác chính sách - pháp luật năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” giai đoạn 2016-2018; triển khai Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019; hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm 2019.

xay dung moi quan he hai hoa
Công đoàn TKV đã tổ chức trao mặt nạ phòng bụi cho công nhân lao động Công ty Than Uông Bí - TKV

Đánh giá kết quả năm 2018, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của TKV có nhiều điểm sáng so với năm 2017, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về điều kiện tài nguyên, một số cơ chế chính sách vĩ mô chưa phù hợp và chậm được điều chỉnh...

Tuy nhiên, TKV đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường để điều hành sản xuất, tiêu thụ; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh và quản lý; đổi mới cơ chế quản trị nội bộ, quản lý doanh nghiệp, thực hiện tốt dân chủ trong doanh nghiệp; các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành kế hoạch, trong đó các chỉ tiêu như doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, năng suất lao động, thu nhập bình quân tăng cao so với năm 2017.

Năm 2018, Công đoàn TKV đã chủ động phối hợp cùng lãnh đạo TKV xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch thi đua sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt phúc lợi, an sinh xã hội trong TKV và các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đã tuân thủ và thực hiện đúng các chủ trương, chỉ đạo của TKV, đặc biệt là công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động, tổ chức sản xuất, dân chủ cơ sở... Những ý kiến của người lao động đã được lắng nghe và được giải quyết kịp thời, các chế độ chính sách được thực hiện tốt. Các chế độ phúc lợi thiết thực đã giúp đỡ được nhiều gia đình công nhân khó khăn, là động lực quan trọng để người lao động yên tâm công tác, ổn định đời sống và tạo mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp.

Thực hiện kế hoạch chính sách - pháp luật năm 2019, Công đoàn TKV tiếp tục phối hợp với chuyên môn xây dựng quy chế dân chủ theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP; chú trọng việc người lao động được tham gia ý kiến, được quyết định, được giám sát, tăng cường tổ chức đối thoại nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Công đoàn xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát, khảo sát liên quan đến ăn, ở, điều kiện làm việc, bố trí phương tiện, công cụ hỗ trợ đi lại cho người lao động trong hầm lò; thường xuyên rà soát những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có người bị tai nạn lao động, gia đình chính sách, gia đình công nhân tiêu biểu để tổ chức thăm hỏi theo từng quý và đột xuất.

Công đoàn TKV tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về quản lý lao động, minh bạch công tác tiền lương, phân phối lợi nhuận và thực hiện các chế độ chính sách từ cấp công trường, phân xưởng; duy trì các chế độ thu hút thợ lò, chế độ thăm quan, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi ưu đãi đối với người lao động làm việc trong hầm lò và các chính sách an sinh xã hội trong toàn TKV.

Kết luận hội nghị, ông Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV - đã ghi nhận và biểu dương các công đoàn cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong công tác, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động, đồng thời đề nghị các đại biểu trở về doanh nghiệp cần tuân thủ và thực hiện đúng các chủ trương, chỉ đạo của TKV, đặc biệt là công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động, tổ chức sản xuất, dân chủ cơ sở. Những ý kiến của người lao động phải được lắng nghe và được giải quyết kịp thời, nhất là các chính sách ưu đãi người lao động. Cần đẩy mạnh các chế độ phúc lợi bằng việc làm cụ thể, thiết thực để giúp đỡ được nhiều gia đình công nhân khó khăn, tạo động lực quan trọng để người lao động yên tâm công tác, ổn định đời sống, góp phần giữ vững sự phát triển của TKV.

Năm 2019, Công đoàn TKV tiếp tục phối hợp với chuyên môn xây dựng quy chế dân chủ theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP; chú trọng việc người lao động được tham gia ý kiến, được quyết định, được giám sát, tăng cường tổ chức đối thoại nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

L.K

loading...