Chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng điện

06:57 | 19/05/2020

|
Mỗi giây, ánh nắng mặt trời tạo ra đủ năng lượng đáp ứng nhu cầu trong gần 500.000 năm của loài người. Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong bản đồ bức xạ mặt trời thế giới.