“Chìa khóa vàng” cho doanh nghiệp an toàn thông tin xuất sắc

07:36 | 01/07/2021

|
(PetroTimes) - Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã công bố chương trình bình chọn danh hiệu "Chìa khóa vàng" 2021. Điểm khác biệt của chương trình năm nay là có thêm một nhóm hạng mục bình chọn mới dành cho các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam.
“Chìa khóa vàng” cho doanh nghiệp an toàn thông tin xuất sắc
Lễ trao danh hiệu "Chìa khóa vàng" năm 2020

Bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” là chương trình tiếp nối và thay thế cho chương trình bình chọn các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin (ATTT) chất lượng cao, tiêu biểu đã được VNISA chủ trì tổ chức từ năm 2015. Trong năm thứ 2 mang tên mới, chương trình “Chìa khóa vàng” 2021 nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp ATTT Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, cũng như năm trước, danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2021 tiếp tục chọn trao cho các các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp ATTT xuất sắc theo 5 hạng mục bình chọn gồm: “Sản phẩm ATTT chất lượng cao xuất sắc”, “Sản phẩm ATTT triển vọng xuất sắc”, “Giải pháp nền tảng ATTT tiêu biểu cho chuyển đổi số”, “Giải pháp giao dịch điện tử an toàn” và “Dịch vụ ATTT tiêu biểu”.

Bên cạnh đó, điểm mới của chương trình “Chìa khóa vàng” năm nay là chương trình có thêm một nhóm hạng mục bình chọn mới dành cho các doanh nghiệp ATTT Việt Nam. Theo đó, sẽ bình chọn các doanh nghiệp ATTT xuất sắc trong 5 hạng mục là: “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng”, “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá ATTT mạng”, “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố ATTT mạng”, “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số”, “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực ATTT”.

Theo đó, các sản phẩm, giải pháp ATTT được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Tính năng và hiệu quả ứng dụng; khả năng công nghệ và chất lượng sản phẩm; tính sáng tạo và đột phá; so sánh với các sản phẩm đã có; khả năng thay thế sản phẩm nhập ngoại; khả năng thương mại hóa (tiềm năng và thực tế); kết quả ứng dụng thực tiễn, chiến lược phát triển; hồ sơ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tính pháp lý và bản quyền sở hữu.

Dịch vụ ATTT được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Nhu cầu và hiệu quả khi sử dụng dịch vụ; công nghệ và nhân lực đảm bảo chất lượng dịch vụ; tính quy trình, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan; thị trường và quy mô triển khai dịch vụ; tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường; đầu tư phát triển; so sánh giá với hiệu quả áp dụng; phản hồi của thị trường; hồ sơ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tính pháp lý và bản quyền sở hữu.

Doanh nghiệp thuộc Top 5 doanh nghiệp ATTT Việt Nam được đánh giá dựa trên các tiêu chí về: Kết quả kinh doanh - tài chính, tiềm lực; nhân lực; thị trường, khách hàng; quản lý chất lượng; sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực đăng ký; chất lượng, tiêu chuẩn; công nghệ, R&D; chất lượng hồ sơ…

“Danh hiệu Top 5 trong từng hạng mục sẽ trao cho tối đa 5 doanh nghiệp ATTT Việt Nam hàng đầu có nguồn nhân lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất, trong lĩnh vực bình chọn”, đại diện Ban tổ chức thông tin.

Thời gian nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia chương trình bình chọn từ ngày 1/7 đến ngày 31/7. Lễ công bố và trao danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2021 dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2021 tại Hà Nội.

Phú Văn

  • pvgas