Xin chờ trong giây lát...

Chi bộ thiết kế công trình – Viện NCKH&TK, Vsp – sinh hoạt chuyên đề quý III

20/09/2021 08:37

Video nằm trong bài : Thực hiện hiệu quả phương châm hành động "Đoàn Kết – Kỷ Cương – Sáng Tạo – Hiệu Quả" thì mọi nhiệm vụ của tổ chức đều có thể hoàn thành