Cá nhảy khỏi hồ để uống... bia

09:44 | 13/05/2016

|
Một cảnh tượng kỳ lạ ở Brazil được quay lại khi một con cá gửi được mùi bia từ tận dưới mặt nước đã ngoi lên mặt hồ, ngoắc một vây vào thành thuyền để thưởng thức mùi vị của bia lon. Sau khi nốc đến 20 ngụm bia, chú cá mới dứt lon bia ra để quay lại dưới nước.