Thứ hai 23/07/2018 16:57

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn về an toàn trường học

08:19 | 06/04/2018

|
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký công văn khẩn về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, đảm bảo tuyệt đối thể chất và tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong cơ sở giáo dục.

Công văn của Bộ GD&ĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố ngày 5/4 cho biết thời gian qua ở nhiều địa phương xảy ra tình trạng mất an toàn trường học, cá biệt có nhà giáo thiếu chuẩn mực sư phạm với học sinh, đặc biệt tình trạng học sinh vào trường hành hung, gây thương tích gây xúc phạm danh dự nhà giáo, tinh thần và thể chất học sinh.

Các sự việc trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần danh dự của giáo viên và học sinh, tác động xấu đến môi trường giáo dục trong nhà trường, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành 4 nội dung.

Yêu cầu các địa phương tổ chức quán triệt và kiểm tra thường xuyên Nghị định 8 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong trường học. Hoàn thiện và thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; Ngăn chặn, ngăn ngừa, khắc phục các yếu tố có nguy cơ mất an toàn, đảm bảo tuyệt đối thể chất và tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong cơ sở giáo dục.

Tổ chức thanh tra kiểm tra các cơ sở giáo dục trong thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh phòng chống bạo lực học đường. Phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân gây mất an toàn, an ninh trường học và công khai kết quả xử lý.

Các cơ quan quản lý giáo dục các cấp tại địa phương và các trường học cần gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với phụ huynh, học sinh giáo viên để kịp thời nắm bắt tâm tự, nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo với mục tiêu tốt nhất cho học sinh, giáo viên.

Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo định kì, đột xuất về tình hình an ninh trường học.

Theo Dân trí

Share on Google+