Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam "độc nhất vô nhị"

10:43 | 26/11/2020

|
Các loại tiền giấy từng được lưu hành trong lịch sử đất nước được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Bộ sưu tập "tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ" được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, bao gồm nhiều loại tiền của các chính quyền từ trước đến nay.

Bộ sưu tập giúp người xem tìm hiểu được chặng đường lịch sử của tiền giấy Việt Nam, các loại tiền từng được lưu hành qua các giai đoạn, hoàn cảnh của đất nước.

Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam "độc nhất vô nhị"
Bộ sưu tập "tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ" tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Bộ sưu tập gồm nhiều loại tiền như: Tiền giấy bạc Đông Dương của Pháp; tiền Nam Bộ; tiền Bắc Bộ, Trung Bộ...

Tiền giấy bạc Đông Dương của Pháp tồn tại từ trước năm 1945 cho đến khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, còn tiền giấy bạc Cụ Hồ (tiền tài chính) chính thức lưu hành từ 30/11/1946.

Năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, từ đây tiền tệ chính thức do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam in ấn và phát hành.

Trong những năm chống Mỹ còn có tiền Mặt trận của Ủy ban Trung Ương Mặt trận Dân tộc giải phòng miền Nam Việt Nam phát hành, và lưu thông trong vùng giải phóng.

Chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng có bộ tiền giấy riêng được in ấn phát hành tổng cộng 5 lần từ 1955 đến 1972.

Năm 1978, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức phát hành hệ thống tiền tệ mang quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, trong bộ sưu tập còn có những hiện vật cực kỳ quý hiếm, đó là khuôn đúc tiền có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Đây là triển lãm bộ sưu tập của ông Huỳnh Tấn Thành - người chuyên sưu tập tiền Việt Nam.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Không gian trưng bày chia làm các khu vực với các loại tiền như tiền Nam Bộ, Bắc Bộ, tiền Đông Dương...
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Những tờ tiền với số seri toàn số 0 cực kỳ hiếm.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Khu vực trưng bày tiền Đông Dương.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Giấy bạc Đông Dương lưu hành ở Hải Phòng.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Khuôn đúc tiền một đồng có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Quyết định của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam về việc phát hành tiền.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Mẫu tiền có trị giá từ 50 đồng đến 500 đồng của chế độ Việt Nam Cộng hòa in hình các danh nhân.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Tín phiếu có mệnh giá lên đến 1 triệu đồng.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Những tín phiếu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Tiền mệnh giá 1000 đồng đặc biệt.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Tiền phát hành ở Trung Bộ.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Tiền có in hình vua Bảo Đại.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Tiền Cụ Hồ có mệnh giá 20 đồng.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Du khách tới tham quan chụp hình bộ sưu tập.
Bộ sưu tập tiền giấy Việt Nam
Tiền lưu hành ở 3 nước Đông Dương.

Theo Dân trí