BIDV hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và 2018

17:11 | 12/12/2019

|
Ngày 12/12/2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và 2018 cho cổ đông với tỷ lệ chi trả 14%.
BIDV hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và 2018

Trong đó, số cổ tức chi trả cho cổ đông Nhà nước là 4.560,25 tỷ đồng, cổ đông ngoài Nhà nước là 223,76 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước đã được BIDV thực hiện nộp vào Kho bạc Nhà nước đầy đủ.

Đặc biệt, mặc dù nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV là Ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc) có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, nhưng theo thỏa thuận với BIDV, Ngân hàng KEB Hana đã từ chối nhận cổ tức năm 2017, 2018 với số tiền hơn 844 tỷ đồng.

Việc hoàn thành chi trả cổ tức năm 2017, 2018 với tỷ lệ 14% bằng tiền mặt đã khẳng định năng lực tài chính vững mạnh của BIDV, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn, đặc biệt sau khi có sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài - Ngân hàng KEB Hana, từ ngày 06/11/2019.

P.V

BIDV đạt chuẩn được ngân hàng nhà nước công nhận đạt chuẩn Basel II trước thời hạn
Khách hàng BIDV mở thẻ trúng xe ô tô Mazda CX 5 trị giá 900 triệu đồng
BIDV được vinh danh Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững 2019
Tặng 100.000 đồng cho các VĐV giải chạy BIDV trên Smartbanking