Ban chỉ đạo giám sát thuế - hải quan triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

19:00 | 09/07/2015

|
Ngày 8/7, tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) đã diễn ra cuộc họp giới thiệu Ban chỉ đạo chương trình phối hợp về giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, hải quan .  

Ban chỉ đạo giám sát thuế - hải quan họp lần đầu triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế - hải quan

Tới tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Pha – Phó chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam; ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình giám sát thuế - hải quan.

Sau một thời gian nghiên cứu, VCCI đã ban hành Kế hoạch khảo sát về việc thực hiện Chương trình phối hợp giám sát. Theo đó, bước đầu của chương trình sẽ triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát thông qua việc điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu nằm thu thập ý kiến, đánh giá của các doanh nghiệp, hợp tác xã đối với việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan thuế và hải quan hiện tại.

Theo VCCI, quá trình này cần phải được thực hiện nghiêm túc khách quan, trung thực, có sự phân công rõ ràng và phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Đối tượng được khảo sát lần này sẽ bao gồm 200 Hiệp hội doanh nghiệp, chi hội Liên minh hợp tác xã trên toàn quốc (khoảng 5000 doanh nghiệp).

VCCI: Phải hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển
Nộp thuế điện tử: Dịch vụ “2 giây”
Tổng cục Hải quan giao lưu trực tuyến về chính sách doanh nghiệp ưu tiên

Ban chỉ đạo chương trình giám sát thuế - hải quan sẽ giám sát việc thực hiện cải cách hành chính liên quan đến việc cắt giảm, sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ thục không cần thiết, giảm bớt thời gian chi phí cho doanh nghiệp trong việc kê khai nộp thuế, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Những kết quả phản ánh hiện trạng thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan của chính các Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã (đại diện cho công đồng doanh nghiệp) được đánh giá là sẽ chân thực và đi sát vào thực tế hơn cả.

Sau khi có sự thống nhất giữa các bên, VCCI sẽ gửi một mẫu phiếu điều tra xã hội học tới từng doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn quốc. Sau khi có kết quả sẽ tổng hợp, phân tích và xây dựng báo cáo đánh giá kết quả khảo sát.

Ban Thường trực Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp giám sát và tham gia hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI,

Trưởng Ban chỉ đạo giám sát thuế - hải quan phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính – Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, để thực hiện được mục tiệu trên thì cần phải có sự chung tay của tất cả các bộ ngành hữu quan. Theo ông Tuấn, giảm thời gian là cần thiết, nhưng không có nghĩa là cắt xén bớt quy trình hiện tại. "Vì vậy chúng ta phải thay đổi tư duy làm việc, đặt mục tiêu chung của cả nước lên đầu, không thể vì lợi ích của một nhóm nhỏ mà ảnh hưởng tới việc chung". Ông cũng hy vọng sau khi Chương trình giám sát này  sẽ đưa ra được những lời giải cho bài toán giảm thời gian nộp thuế và thông quan, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời hội nhập sắp tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – ông Nguyễn Văn Pha đánh giá cao kế hoạch của Ban chỉ đạo giám sát thuế - hải quan trong việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Về dự kiến các chương trình phối hợp và mục tiêu phối hợp trong năm 2015, ông Nguyễn Văn Pha đề nghị việc phối hợp cần hướng đến thực hiện mục tiêu rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng thủ tục.

Việc giám sát cần rộng hơn, giám sát việc trả lời ý kiến công khai minh bạch, hỗ trợ thông tin của các cơ quan thuế, hải quan các cấp, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, giám sát ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục được tiếp thu thế nào, doanh nghiệp có ý kiến gì với cơ quan thuế, hải quan, có được tiếp thu không… để từ đó xem xét sửa đổi cho phù hợp.

Tú Cẩm

Năng lượng Mới

loading...
  • bidv-pay
  • evn
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp