Thứ hai 16/12/2019 02:26

74 công trình, giải pháp tiêu biểu được đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2019

14:29 | 10/07/2019

|
Ngày 9/7, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn "Sách vàng sáng tạo Việt Nam" tổ chức hội nghị tuyển chọn công trình, giải pháp khoa học - công nghệ công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019, với 74 công trình và giải pháp tiêu biểu.    
74 cong trinh giai phap tieu bieu duoc dua vao sach vang sang tao viet nam 20194 công trình của ngành Dầu khí được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018
74 cong trinh giai phap tieu bieu duoc dua vao sach vang sang tao viet nam 2019Công trình nghiên cứu của BSR được giới thiệu đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018
74 cong trinh giai phap tieu bieu duoc dua vao sach vang sang tao viet nam 2019Đề tài của NMLD Dung Quất được ghi vào Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2017
74 cong trinh giai phap tieu bieu duoc dua vao sach vang sang tao viet nam 2019Chiêm ngưỡng bộ sưu tập sách vàng ròng triều Nguyễn

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu các chính sách hỗ trợ và khuyến khích hoạt động sáng tạo của Nhà nước. Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam là nhằm cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đi cùng với việc vận động, khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết, “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019 là những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học - công nghệ và kỹ thuật đã đoạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành được tổ chức từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2019 (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng sáng tạo Việt Nam các năm 2017, 2018).

Tính đến ngày 30/6/2019, Ban Thư ký biên tập đã tiếp nhận được 137 công trình sáng tạo khoa học - công nghệ do 44 bộ ngành, tỉnh thành phố giới thiệu và đề nghị. Trong đó có 118 trong số 137 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ đảm bảo theo quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019.

Trên cơ sở đó, Hội đồng thảo luận, bỏ phiếu kín và chọn ra 74 công trình, giải pháp tiêu biểu đưa vào cuốn sách như: Cụm công trình đào tạo, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về công nghệ xử lý, tận dụng chất thải - phân tích, đán gái chất lượng môi trường; công trình: ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình sản xuất ngọc trai nước ngọt bằng phương pháp lai ghép mô tế bào; nghiên cứu thiết kế bê tông nhựa chống hằn lún vệt bánh xe ứng dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

Lễ công bố "Sách vàng sáng tạo Việt Nam" năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 27/8/2019.

N.H