74% các khu công nghiệp được lấp đầy

17:57 | 03/07/2019

|
Hiện cả nước có 326 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 95.500 ha; trong đó, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65.600 ha, chiếm khoảng 68,7%; 74% các khu công nghiệp được lấp đầy.    
74 cac khu cong nghiep duoc lap dayViệt Nam dành gần 80.000 ha đất xây khu công nghiệp trên cả nước
74 cac khu cong nghiep duoc lap day73% các khu công nghiệp đã được lấp đầy
74 cac khu cong nghiep duoc lap dayLào Cai: Phạt 3 doanh nghiệp hóa chất 630 triệu đồng

Theo báo cáo của Vụ Quản lý khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 326 khu công nghiệp được thành lập, có 251 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 66.200 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 74% và 75 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng với tổng diện tích khoảng 29.300 ha.

Bên cạnh các khu công nghiệp, cả nước có 17 khu kinh tế ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 845.000 ha. Ngoài ra, khu kinh tế Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển các khu kinh tế nhưng chưa được thành lập.

74 cac khu cong nghiep duoc lap day
74% các khu công nghiệp được lấp đầy

Lũy kế đến tháng 6/2019, có 38 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 15.200 ha; trong đó, 17 khu công nghiệp đang hoạt động có tổng diện tích khoảng 6.900 ha và 21 khu công nghiệp đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 8.300 ha.

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2019, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được khoảng 340 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký mới đạt khoảng 8,7 tỷ USD.

Với kết quả trên, lũy kế đến nay tổng số các dự án FDI đầu tư vào Việt Nam lên tới khoảng 8.900 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 186 tỷ USD.

Đối với các dự án đầu tư trong nước, trong 6 tháng đầu năm 2019, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được khoảng 334 dự án với tổng vốn đăng ký mới gần 83 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng số các dự án vốn đầu tư trong nước khoảng 9.086 dự án với tổng vốn đăng ký đạt trên 2.060 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo Vụ Quản lý kinh tế, tính đến hết tháng 6/2019, có hơn 3,6 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60%.

Dự kiến đến hết tháng 6/2019, có 221 trong số 251 khu công nghiệp đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 88%.

Nguyễn Hưng