14:28 | 18/05/2011

Vũ khí hạng nặng duyệt binh mừng chiến thắng ở Sài Gòn năm 1975

Buổi duyệt binh của Quân giải phóng ngay sau ngày đất nước thống nhất, với các trang thiết bị quân sự hạng nặng.

Nguồn :