Thứ sáu 25/05/2018 14:30

Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2017

20:06 | 24/02/2017

|
Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí năm 2017

1. Chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh:

  • Chuyên ngành: Kỹ thuật Dầu khí – Mã số: 62 52 06 04
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 2 nghiên cứu sinh

2. Hồ sơ tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh được phát hành tại 2 địa điểm:

  • Tại Hà Nội: Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam, Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy
  • Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng phía Nam - Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí, Số 4 Nguyễn Thông, Quận 3.

3. Phí dự tuyển:

Miễn phí đối với Hồ sơ tuyển sinh và phí dự tuyển.

4. Thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh: từ ngày đăng thông báo tuyển sinh đến hết ngày 05/5/2017.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Không muộn hơn ngày 05/5/2017.

Thí sinh nộp hồ sơ theo hai cách:

  • Nộp trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam, Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Nộp qua đường bưu điện đảm bảo Trung tâm nhận được hồ sơ không muộn hơn ngày 05/5/2017 (tính theo dấu bưu điện).

6. Thời gian xét tuyển: Dự kiến các ngày 09 và 10/5/2017 trực tiếp tại Viện Dầu khí Việt Nam hoặc trực tuyến qua hai điểm cầu tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

7. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến từ 19/5/2017.

Thí sinh có thể liên hệ với Viện theo địa chỉ dưới đây để biết thêm thông tin:

  • Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37843061 (ext 1410, Mr. Ngọc) – Email: cpti@vpi.pvn.vn

  • Hoặc truy cập tại trang web của Viện Dầu khí Việt Nam https://www.vpi.pvn.vn, chuyên mục Đào tạo/Đào tạo sau đại học

Share on Google+