Chủ nhật 25/03/2018 04:50

[VIDEO] Rải thảm bê tông chống xói mòn lòng sông

19:44 | 15/07/2017

|
Mississippi là dòng sông lớn nhất khu vực Bắc Mỹ đồng thời là con đường vận chuyển khối lượng hàng hóa khổng lồ mỗi năm. Để khắc phục tình trạng tình trạng xói mòn nghiêm trọng, người ta đã tiến hành rải thảm hàng trăm tấn bê tông dưới lòng sông.
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps