Thứ bảy 23/06/2018 01:38

[VIDEO] Hậu quả khi tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy

14:54 | 10/04/2018

|
Tầng đất đóng băng vĩnh cửu đang tan chảy sau hàng chục nghìn năm, sinh ra một lượng lớn các khí thải nhà kính vào trong khí quyển.