Thứ năm 21/06/2018 22:41

TP HCM ưu tiên sử dụng tro xỉ trong xây dựng

10:41 | 10/08/2017

|
Trước tình hình giá cát xây dựng liên tục tăng cao và khan hiếm, UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị ưu tiên sử dụng tro xỉ trong các công trình xây dựng.  

UBND TP HCM đã giao các sở, ngành, UBND quận, huyện chỉ đạo các chủ đầu tư công trình trên địa bàn sử dụng vốn nhà nước phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm vật liệu xây dựng có tro, xỉ, thạch cao.

Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng…

tp hcm uu tien su dung tro xi trong xay dung
Gạch xây dựng được làm từ tro xỉ

Sở Công Thương được giao tổ chức rà soát danh sách các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón có phát thải tro, xỉ, thạch cao; thu hồi phần diện tích bãi thải vượt quá diện tích chứa của 2 năm sản xuất trung bình theo quy mô, công suất của từng nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Triển khai đến chủ các cơ sở phát thải về lập đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, đảm bảo đến năm 2020 diện tích bãi thải không quá 2 năm sản xuất trung bình cũng như về tổ chức xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao phát sinh trong quá trình sản xuất.

UBND TP HCM giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoàn thiện công nghệ xử lý và sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng thời phổ biến, thông tin rộng rãi các chính sách ưu đãi đối với các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất thử nghiệm đối với việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao được hưởng ưu đãi.

Vũ Huy

Share on Google+