Thứ năm 21/06/2018 04:05

TP HCM: Gỡ khó trong cấp phép xây dựng

14:57 | 22/05/2017

|
Để tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong việc cấp phép xây dựng, tránh nhiều thủ tục gây phiền phức, UBND TP HCM đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiều thay đổi.  

Cụ thể, UBND TP HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục phối hợp với các quận, huyện đánh giá việc thực hiện quy hoạch hiện nay của các địa phương; đề xuất điều chỉnh những khu vực quy hoạch không khả thi, còn vướng mắc ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tại khu vực thuộc các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 trên địa bàn thành phố.

tp hcm go kho trong cap phep xay dung
Gỡ vướng để tránh kéo dài các "dự án treo"

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đề xuất việc bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp cấp phép xây dựng có thời hạn vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung ngày 15/5/2015 của UBND TP HCM ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Ngoài ra, để tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong khu vực có chức năng quy hoạch là đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, UBND TP HCM sẽ điều chỉnh Quyết định số 27 ngày 4/8/2014 về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn.

Quyết định 27 (có trước khi Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực) quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố; cho phép cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng có thời hạn với công trình xây dựng tối đa 3 tầng cho nhiều trường hợp đất ở không phù hợp quy hoạch xây dựng, đất có nhà ở thuộc lộ giới, đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư có nhà ở...

Tuy nhiên, sau khi Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực lại quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là đất trong những khu vực đã có quy hoạch được phê duyệt nhưng chưa có quyết định thu hồi và buộc phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất.

Quy định này có một số điểm khác với Quyết định 27 nên nhiều quận, huyện ngừng giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tạm, khiến nhiều dự án phải nằm chờ cho đến nay.

Võ Hiển

Share on Google+