Thứ bảy 21/04/2018 14:40

TP HCM cải tạo 50% chung cư cũ

20:09 | 14/04/2017

|
Những chung cư xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP HCM sẽ được cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho đời sống người dân.  

UBND TP HCM vừa thông báo kế hoạch tổ chức thực hiện cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP HCM, phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa và đầu tư xây dựng mới thay thế ít nhất 50% tổng số các chung cư cũ này theo hướng xử lý toàn diện, hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng dân cư.

tp hcm cai tao 50 chung cu cu

Với các chung cư có kết quả kiểm định là nguy hiểm, thời gian cải tạo hoàn thành trong năm 2017. Đối với các chung cư có kết quả kiểm định là hư hỏng nặng, thời gian cải tạo hoàn thành trong năm 2018.

Đối với các chung cư cũ còn lại chưa hư hỏng nặng, nguy hiểm, TP HCM sẽ thực hiện khi có đề xuất tháo dỡ để xây dựng lại của chủ sở hữu chung cư.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, TP HCM hiện có 474 chung cư cũ xây trước năm 1975, tập trung ở các quận 1, 3, 4, 5 và 10. Hầu hết các chung cư này đều bị xuống cấp, nhiều chung cư có nguy cơ sập, được kiểm định là hư hỏng nặng hoặc bị xếp loại nguy hiểm cấp D (cấp cao nhất).

Võ Hiển

Share on Google+