Thứ sáu 22/06/2018 23:59

Total hoàn thành thương vụ mua lại Maersk Oil

06:25 | 10/03/2018

|
Total đã hoàn thành thương vụ mua lại công ty Maersk Oil thuộc tập đoàn A.P. Moller-Maersk và trở thành nhà điều hành lớn thứ hai tại khu vực Biển Bắc.

total hoan thanh thuong vu mua lai maersk oil

Theo các điều khoản thỏa thuận, A.P. Moller-Maersk sẽ nhận được 4,4 tỉ USD bằng cổ phiếu của Total (đưa A.P. Moller-Maersk trở thành một cổ đông quan trọng mới của Total với 3,7% cổ phần) đồng thời Total sẽ tiếp nhận khoản nợ 2,5 tỷ USD của Maersk Oil.

Patrick Pouyanné, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Total cho biết, thương vụ quan trọng này đã đạt được thành công xét ở nhiều khía cạnh. Trước tiên, thương vụ này đã thể hiện rõ chiến lược phát triển dựa trên các thế mạnh, tập trung vào các khu vực hoạt động cốt lõi như tại khu vực Biển Bắc nhằm tăng cường danh mục đầu tư của công ty trên toàn cầu. Thứ hai, thương vụ này cũng mang lại cho Total các tài sản có chất lượng cao với chi phí thấp và giúp Total tiết kiệm chi phí hơn 400 triệu USD mỗi năm.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam

Share on Google+