Thứ ba 24/04/2018 10:06
PVOIL:

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và chào bán cho nhà đầu tư chiến lược

16:57 | 19/12/2017

|
Thư mời tham gia vào quá trình lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược, Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký tham gia đầu tư chiến lược, Qui trình (các bước) lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược, điều kiện trở thành Nhà đầu tư chiến lược...

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

Địa chỉ: Tầng 14-17, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39106990 Fax: (84-28) 39106980

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu

Vốn điều lệ công ty: 10.342.295.000.000 đồng (Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần)

Trong đó:

Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 363.014.555 cổ phần, chiếm 35,10% vốn điều lệ

Cổ phần bán cho người lao động: 1.864.300 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ

Cổ phần bán đấu giá công khai lần đầu cho công chúng (IPO): 206.845.900 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 462.504.745 cổ phần, chiếm 44,72% vốn điều lệ

Tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả nhà đầu tư chiến lược nước ngoài) tối đa là 49% vốn điều lệ.

Đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)

Tổng số cổ phần chào bán: 206.845.900 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ

Giá khởi điểm: 13.400 đồng/cổ phần

Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) – số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – TNHH MTV (PVOIL) do HSX ban hành.

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc:

Thời gian: Từ 08h00 ngày 22/12/2017 đến 16h00 ngày 17/01/2018

Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá do HSX ban hành.

Địa điểm công bố thông tin: Các đại lý đấu giá, PVOIL, VCSC và HSX

Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 23/01/2018, tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

Thời gian và địa điểm tổ chức Roadshow:

TP. Hồ Chí Minh: 14h30 ngày 11/01/2018, tại khách sạn Legend Saigon, số 2A đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM.

Hà Nội: 09h00 ngày 12/01/2018, tại khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 đường Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Thời gian: 08h30 ngày 25/01/2018

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM – Địa chỉ: số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ ngày 26/01/2018 đến ngày 01/02/2018

Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ ngày 26/01/2018 đến ngày 03/02/2018

Quy chế bán đấu giá cổ phần và thông tin doanh nghiệp công bố được đăng tải trên các website: www.hsx.vn; www.pvoil.com.vn; www.vcsc.com.vn và website của các Đại lý đấu giá.

Chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược

Tổng số cổ phần chào bán: 462.504.745 cổ phần, chiếm 44,72% vốn điều lệ. Trong trường hợp IPO không bán hết số cổ phần tương đương 20% vốn điều lệ thì số cổ phiếu bán còn lại sẽ được tiếp tục chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược.

Hạn chót nhận Hồ sơ đăng ký: 16h00 ngày 10/01/2018

Thư mời tham gia vào quá trình lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược, Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký tham gia đầu tư chiến lược, Qui trình (các bước) lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược, điều kiện trở thành Nhà đầu tư chiến lược, cũng như các nội dung liên quan khác được đăng chi tiết trên website: www.pvoil.com.vn

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Bộ phận chuyên trách công tác cổ phần hóa PVOIL, email: cophanhoa@pvoil.com.vn

Ông Đỗ Mạnh Bình, Trưởng Ban Kế hoạch, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), số ĐTDĐ: +84918771944; email: binhdm@pvoil.com.vn

Bà Mai Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Kế hoạch, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), số ĐTDĐ: +84918182384; email: thuymb@pvoil.com.vn

Share on Google+