Thứ hai 25/06/2018 05:21
sieu uy ban se quan tri doanh nghiep the nao

“Siêu uỷ ban” sẽ quản trị doanh nghiệp thế nào?

Nghị định quy định chức năng, cơ cấu, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Uỷ ban) đang lấy ý kiến góp ý để Chính phủ thông qua.