Thứ sáu 22/06/2018 14:51
Cơ giới hóa tại TKV

Tạo đột phá, tăng hiệu quả

19:54 | 29/08/2017

|
Cơ giới hóa sản xuất hầm lò là một chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhằm tạo sự đột phá, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó, sự tham gia tích cực của công đoàn có vai trò rất quan trọng.

Thông tin tại buổi Tọa đàm “Công đoàn tham gia quản lý đẩy mạnh cơ giới hóa (CGH) khai thác than hầm lò” được tổ chức mới đây, trong những năm qua, TKV đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh các loại hình CGH trong đào lò, khai thác một cách đồng bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2017, TKV có 5 đơn vị áp dụng CGH đồng bộ ở 6 lò chợ, sản lượng đạt 1.496.190 tấn, bằng 52,65% kế hoạch năm.

Để đẩy mạnh CGH trong sản xuất hầm lò, Công đoàn TKV đã đề ra các giải pháp phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn các cấp nhằm phấn đấu tăng tỷ lệ than khai thác CGH, năm 2017 đạt tỷ lệ 12,7% tổng sản lượng than hầm lò và tăng dần trong các năm để đến năm 2020 đạt 20-25% với khoảng 17 lò chợ CGH đồng bộ và phấn đấu đến 2030, ứng dụng CGH đồng bộ và bán CGH cơ bản các công đoạn sản xuất của Tập đoàn.

tao dot pha tang hieu qua
Cơ giới hóa khai thác là chiến lược quan trọng của TKV

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đi sâu phân tích nhiều vấn đề như: Thực hiện CGH phù hợp với điều kiện địa chất, thực tế của từng đơn vị để đạt hiệu quả cao; việc bố trí sản xuất, lao động khi thực hiện CGH; đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân thực hiện CGH... Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, nhằm giải quyết những khó khăn trong thực hiện CGH, đó là: Chế độ chính sách, cơ chế khuyến khích thực hiện CGH; đáp ứng vật tư, phụ tùng cũng như nội địa hóa vật tư, phụ tùng cho CGH của cơ khí TKV; đào tạo chuyển giao công nghệ; vận hành bảo dưỡng thiết bị...

Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, CGH là nhiệm vụ quan trọng, tạo đột phá để tăng năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của TKV. Từ chủ trương và quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện từ Tập đoàn đến các đơn vị, CGH đã đạt được những kết quả nhất định, tiêu biểu như các công ty than Hà Lầm, Khe Chàm, Quang Hanh, Dương Huy, Nam Mẫu...

Để thực hiện tốt công tác CGH, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đề nghị từ Tập đoàn đến các đơn vị phải xác định sự cần thiết, cấp bách và quyết tâm thực hiện CGH; thực hiện CGH từ khi quy hoạch, lập dự án và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện CGH; lựa chọn CGH phù hợp với thực tế của từng đơn vị và đạt hiệu quả cao...

Sản lượng than khai thác bằng CGH tăng từ 575.624 tấn năm 2013 lên 1,384 triệu tấn năm 2016, chiếm 6,6% sản lượng than hầm lò. Việc đào lò áp dụng CGH đã đẩy nhanh tốc độ thi công 2-3 lần.

Minh Châu

Share on Google+