Thứ bảy 21/04/2018 11:01

Tăng cường quản lý nguồn than

09:58 | 02/02/2018

|
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Công văn số 512/UBND-CN ngày 25-1-2018 về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than trong mùa khô và tết Nguyên đán 2018.  
tang cuong quan ly nguon than
Kiểm tra các xe vận chuyển than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; chủ tịch UBND các địa phương liên quan; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung đã chỉ đạo đối với hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than của tỉnh ủy, UBND tỉnh. Qua đó tiếp tục duy trì trật tự trong hoạt động sản xuất kinh doanh than trên địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, tết năm 2018.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn; duy trì phong trào khu dân cư tự quản về an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép; gắn trách nhiệm của tổ dân, khu phố và từng gia đình tại khu vực có tài nguyên than đối với các hoạt động than trái phép trong khu vực. Nếu phát hiện có tài nguyên than, yêu cầu dừng thi công, báo cáo UBND tỉnh để xem xét xử lý theo quy định. Nếu để xảy ra khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép ngoài ranh giới mỏ đã giao cho TKV và Tổng Công ty Đông Bắc quản lý thì chủ tịch UBND địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên than, tích cực phòng, chống khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than trái phép trên địa bàn.

Nếu để xảy ra khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép ngoài ranh giới mỏ đã giao cho TKV và Tổng Công ty Đông Bắc quản lý thì chủ tịch UBND địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Minh Châu

Share on Google+