Thứ năm 22/02/2018 00:27
  • tao loi the canh tranh

    Tạo lợi thế cạnh tranh

    Việt Nam là quốc gia nông nghiệp với nhiều loại nông sản nổi tiếng như trái cây, gạo, chè, cà phê... Mặc dù sản lượng mỗi năm đều có xu hướng tăng nhưng giá trị lại không lớn.