Thứ bảy 20/01/2018 12:22
  • kenh tai chinh lau dai

    Kênh tài chính lâu dài

    Cuối tháng 4-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bổ sung 2.000 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH)