Thứ năm 22/03/2018 18:55
  • nhung tin hieu kha quan

    Những tín hiệu khả quan

    Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng đã lãi trên 60 tỉ đồng. Con số dù nhỏ nhưng đã chứng minh cho hiệu quả kinh tế của dự án.