Thứ sáu 20/10/2017 10:16
  • nhung tin hieu kha quan

    Những tín hiệu khả quan

    Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng đã lãi trên 60 tỉ đồng. Con số dù nhỏ nhưng đã chứng minh cho hiệu quả kinh tế của dự án.
  • demo-banner-160x600
  • demo-banner-160x600