Thứ ba 20/02/2018 11:03
  • tkv tang nang suat bang tu dong hoa

    TKV: Tăng năng suất bằng tự động hóa

    Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là hiện đại hóa để tăng năng suất trong các dây chuyền sản xuất.