Thứ tư 21/02/2018 23:46
  • gian nan tho dien vung sau

    Gian nan thợ điện vùng sâu

    Tính đến nay, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã cấp điện tới 100% phường, xã, thị trấn có điện; 100% tổ, thôn, làng có điện và 98% hộ dân có điện.