Thứ năm 22/03/2018 13:12
  • kho co the xay ra bong bong

    Khó có thể xảy ra bong bóng

    “Thị trường bất động sản (BĐS) vẫn còn nằm trong chu kỳ phục hồi, đồng thời sẽ tiếp tục có những sự điều chỉnh để giải quyết tình trạng lệch pha cung - cầu”.