Chủ nhật 21/01/2018 15:31
  • toi uu hoa nho big data

    Tối ưu hóa nhờ Big Data

    Big Data (dữ liệu lớn) là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu khổng lồ, chứa nhiều thông tin hữu ích. Việc trích xuất, phân tích thành công Big Data sẽ giúp ích cho kinh doanh, áp dụng công nghệ…