Thứ tư 23/05/2018 04:31
  • phat trien da dang thi truong von

    Phát triển đa dạng thị trường vốn

    “Phát triển nguồn vốn ngoài kênh ngân hàng là rất cần thiết, trong đó có thị trường trái phiếu doanh nghiệp (DN), thị trường chứng khoán, để nhiều DN có thể tiếp cận, huy động vốn trung, dài hạn”.
Xin chờ trong giây lát...