Thứ bảy 20/01/2018 12:11
  • sau lang bai choi

    Sâu lắng bài chòi

    Nghệ thuật hát bài chòi của người dân vùng Duyên hải miền Trung đã được UNESCO vinh danh. Bài chòi đã vượt qua lũy tre làng, trở thành di sản văn hóa của nhân loại...