Thứ ba 20/02/2018 11:04
  • cau chuyen tu thuc tien

    Câu chuyện từ thực tiễn

    Hàng loạt giải pháp tăng năng suất lao động (NSLĐ) được các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện đã mang lại kết quả tích cực.