Thứ ba 24/04/2018 10:03
  • kenh tai chinh lau dai

    Kênh tài chính lâu dài

    Cuối tháng 4-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bổ sung 2.000 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH)
Xin chờ trong giây lát...