Thứ ba 20/03/2018 05:25
  • binh dang voi cac loai xang

    Bình đẳng với các loại xăng

    Sau khi loại bỏ xăng RON 92 từ 1-1, thị trường xăng dầu nước ta chỉ còn 2 loại là RON 95 và E5 RON 92. Nhưng có một điều bất thường là giá xăng RON 95 tăng mạnh tới 810 đồng/lít...