Chủ nhật 18/03/2018 16:55
  • nha dau tu ngoai lam mua lam gio

    Nhà đầu tư ngoại “làm mưa làm gió”

    Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao - cho rằng, thành công của doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài chính là bài bản, thận trọng và chiến lược, tầm nhìn dài hạn