Thứ hai 18/12/2017 06:17
  • cuoc chien chong duoc pham gia

    Cuộc chiến chống dược phẩm giả

    Ngày 25-8-2017, Cơ quan Interpol thông báo vụ bắt giữ hơn 420 tấn dược phẩm giả tại Tây Phi, trong một chiến dịch truy quét lớn của cảnh sát quốc tế.