Thứ sáu 27/04/2018 09:57
  • hieu dung ve cong nghe sach

    Hiểu đúng về công nghệ sạch

    PGS.TS Trương Duy Nghĩa - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam cho rằng, cần phải có một cách nhìn toàn diện về công nghệ sạch trong các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam.