Thứ tư 20/06/2018 03:26

Sửa đổi nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

09:23 | 11/04/2017

|
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
quy dinh moi ve nhiem vu va quyen han cua hoi dong danh gia tru luong khoang san quoc gia
Ảnh minh họa.

Quyết định số 437/QĐ-TTg sửa đổi về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng. Cụ thể, Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt hoặc công nhận trữ lượng và tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng để làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, lập dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế khai thác, phát triển mỏ; xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác để làm cơ sở cho tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Các nhiệm vụ khác của Hội đồng vẫn thực hiện theo Quyết định 1673/QĐ-TTg.

Ngoài ra, Quyết định số 437/QĐ-TTg cũng bổ sung thêm thành viên Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các thành viên Hội đồng gồm: Thứ trưởng các Bộ Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Ngoài ra còn có đại diện các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Hải Anh

Share on Google+