Thứ năm 21/06/2018 22:53

Sẽ có 4 phương thức bán cổ phần lần đầu

20:20 | 16/03/2017

|
Thay vì 3 phương thức bán cổ phần lần đầu khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp thì dự thảo Nghị định về cổ phần hóa DNNN được Bộ Tài chính xây dựng sẽ có thêm phương thức dựng sổ.
se co 4 phuong thuc ban co phan lan dau
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tài chính, phương thức dựng sổ để bán cổ phần này là một phương thức phổ biến trên thế giới cần được nghiên cứu áp dụng trong quá trình cổ phần hóa. Phương pháp dựng sổ là quá trình tạo lập, tiếp nhận và ghi lại cầu cổ phiếu của nhà đầu tư, tổ chức phát hành sẽ thực hiện chào bán ra công chúng thông qua bảo lãnh phát hành.

Theo đó, tổ chức bảo lãnh phát hành phối hợp với tổ chức phát hành xác định khoảng giá dự kiến và dựa vào nhu cầu của thị trường trên cơ sở dựng sổ lệnh về nhu cầu nhà đầu tư để xác định mức giá cuối cùng.

Cũng theo dự thảo Nghị định, đối với số cổ phần chưa bán hết (bao gồm cả số cổ phần chưa bán hết cho các nhà đầu tư chiến lược) sẽ được xử lý theo các hình thức sau:

Trường hợp không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần thì thực hiện bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã duyệt, đồng thời thực hiện các thủ tục để chuyển doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Số lượng cổ phần chưa bán được sẽ được điều chỉnh lại vốn điều lệ, cơ cấu vốn đề lệ và thực hiện thoái vốn sau khi doanh nghiệp đã hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Với trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thì thực hiện thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm với khối lượng đã đăng ký mua hợp lệ. Nếu nhà đầu tư không mua thì thực hiện bán cho người lao động.

Và nếu sau khi bán đấu giá công khai tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai đều từ chối mua thì cũng được bán cho người lao động.

Ngoài ra, trường hợp đã bán được một phần số cổ phần chào bán trong cuộc đấu giá công khai, số lượng cổ phần chưa bán được trong cuộc đấu giá công khai (bao gồm cả số lượng cổ phần các nhà đầu tư đã trúng giá nhưng từ chối mua) sẽ được tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá hợp lệ (trừ các nhà đầu tư đã trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai) để bán thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư này theo khối lượng đã đăng ký và mức giá đã đặt mua.

Nếu không bán hết cổ phần cho các nhà đầu tư sau khi đã thỏa thuận thì tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư đã trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai (trừ các nhà đầu tư đã trúng đấu giá nhưng từ chối mua) để thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư này với giá bán là mức giá đã đặt mua tại phiên đấu giá theo nguyên tắc lựa chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trả cao nhất xuống mức thấp của cuộc đấu giá đã công bố trở xuống cho đủ số lượng cổ phần còn phải bán. Số lượng cổ phiếu không bán hết, doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ thực hiện bán cho người lao động.

Hải Anh

Share on Google+