Thứ năm 22/03/2018 05:45

PV GAS SERVICES mời thầu cung cấp vật tư điện - tự động hóa

09:39 | 22/09/2017

|
Từ ngày 20/9/2017 - 28/9/2017, Công ty Dịch vụ khí (PV GAS SERVICES) phát hành hồ sơ mời thầu cung cấp vật tư điện - tự động hóa phục vụ bảo dưỡng sửa chữa theo YCMS số 132-133-ĐTĐH/2017(Mã: DVK17-160).

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

 • Tên gói thầu Cung cấp vật tư Diện - Tự động hóa phục vụ BDSC theo YCMS số 132-133-ĐTĐH/2017(Mã: DVK17-160)
 • Bên mời thầu: Công ty Dịch vụ khí
 • Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Thiết bị điện - Điều khiển
 • Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Thời gian phát hành HSMT/HSYC: 9:00 ngày 20/09/2017 đến khi đóng thầu
 • Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 28/09/2017
 • Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 28/09/2017
 • Giá bán 01 bộ HSMT/HSYC: 500.000 VNĐ (bằng chữ: năm trăm ngàn đồng)
 • Bảo đảm dự thầu: 2.900.000 VNĐ (bằng chữ: hai triệu chín trăm ngàn đồng)
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 56 ngày
 • Tình trạng: Chưa có kết quả
 • Thời gian đăng tải: 15:22 ngày 19/09/2017

Mô tả tóm tắt về nội dung gói thầu

Gói thầu được chia thành 03 (ba) phần độc lập, bao gồm: YCMS số 132-ĐTĐH/2017; YCMS số 133A-ĐTĐH/2017 và YCMS số 133B-ĐTĐH/2017. Nhà thầu được phép chào một hoặc nhiều hơn một phần của gói thầu.

Địa điểm phát hành

 • Người liên hệ: Nguyễn Việt Nam - Chuyên viên Phòng TMHĐ
 • Email: nam.nv2@pvgas.com.vn
 • Số điện thoại: 0989989249
 • Địa chỉ: Phòng 309 (Phòng TMHĐ) - Công ty Dịch vụ khí - Số 101 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Việt Nam

 • top-right-banner-chuyen-muc-pvps