Thứ hai 19/02/2018 01:05

[PetroTimesTV] PV Power thu về gần 7.000 tỷ đồng sau IPO

17:00 | 07/02/2018

|
Sáng ngày 31/01, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã được tổ chức thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá bình quân là 14.938 đồng/cổ phần.

PetroTimes