» Petrovietnam Bản in Bản in  

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên ở Công đoàn Dầu khí Việt Nam

(Petrotimes) - Chiều ngày 5/2, tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Đổi mới công tác thi đua khen thưởng” do Tiến sỹ Hà Duy Dĩnh, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam chủ biên và nhóm tác giả tham gia. 

Đến dự có Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Nguyễn Mạnh Kha cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Tham gia Hội đồng nghiệm thu có các đồng chí: Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Thạc sỹ Lê Văn Thắng, Giảng viên Trường Đại học Công Đoàn; đồng chí Trần Văn Thủy, Phó Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thạc sỹ Phạm Văn Huy, Phó Ban Khoa học Công nghệ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Thạc sỹ Nghiêm Thùy Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Tiến sỹ Hà Duy Dĩnh, Chủ biên đề tài trình bày bản tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên trong lịch sử 21 năm ra đời và phát triển của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Được triển khai nghiên cứu từ tháng 5/2011 và hoàn thành vào tháng 12/2012. Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác thi đua, khen thưởng và xác định rõ hơn về trách nhiệm của tổ chức Công đoàn về công tác thi đua khen thưởng trong doanh nghiệp.

Phân tích tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng ở Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong thời gian gần đây. Thông qua tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm từng bước đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của đề tài bao gồm 3 chương, cụ thể: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thi đua, khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn; Chương 2: Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng ở Công đoàn và các cấp trong ngành Dầu khí; Chương III: Phương hướng và giải pháp đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học: “Đổi mới công tác thi đua khen thưởng” đã được Hội đồng nghiệp thu đánh giá cao về về cả lý luận và thực tiễn với tính khả thi cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Đây sẽ là tài liệu quý để Công đoàn các cấp trong ngành Dầu khí tham khảo để triển khai về công tác thi đua khen thưởng.

Văn Dũng

Các tin mới:

Các bài đã đăng: