» Petrovietnam Bản in Bản in  

KVT: Nâng cao hiệu quả mạng lưới an toàn vệ sinh viên

(Petrotimes) - Công đoàn Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) vừa tổ chức hội thảo An toàn vệ sinh viên (ATVSV) năm 2013 với chủ đề “Vai trò, trách nhiệm của ATVSV trong công tác an toàn, hoạt động sản xuất của công ty”.

Hội thảo nêu lên vai trò, trách nhiệm của mạng lưới ATVSV trong công tác an toàn, hoạt động sản xuất, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của mạng lưới ATVSV và các biện pháp khắc phục. Qua đó, nhằm nâng cao kỹ năng làm việc của mạng lưới ATVSV, phát huy việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở CBCNV KVT chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn, nội quy lao động, chính sách bảo hộ lao động, từ đó đưa mạng lưới ATVSV của đơn vị hoạt động có hiệu quả hơn.

Là đơn vị quản lý vận hành các công trình khí trọng điểm, luôn tiềm ẩn rủi ro cao về rò rỉ khí, cháy nổ, KVT luôn coi trọng và đặt lên hàng đầu công tác an toàn. Công ty đã xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên gồm 12 người, trong đó hầu hết đều làm việc trực tiếp tại các ca, tổ sản xuất và hoạt động theo quy chế do Tổng công ty PV Gas ban hành.

Hội thảo ATVSV năm 2013 Công ty KVT

Trải qua một thời gian ngắn, mạng lưới ATVSV được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, có nhiều đóng góp trong công tác an toàn tại Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Kho cảng PV Gas Vũng Tàu, góp phần không nhỏ vào hoạt động hiệu quả của các công trình khí trong 14 năm qua, không để xảy ra tai nạn, sự cố nào trong quá trình vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa.

Đội ngũ ATVSV thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình như: thường xuyên theo dõi, giám sát và nhắc nhở CBCNV tuân thủ tốt nội quy lao động, BHLĐ và có nhiều kiến nghị thiết thực góp phần đảm bảo ATVSLĐ cho công ty. Trong ca làm việc, các ATVSV đều tiến hành kiểm tra, theo dõi, phát hiện các hiện tượng, thiết bị thiếu an toàn, tình hình vệ sinh của máy móc thiết bị và nơi làm việc…

Ngoài ra, cùng với các vận hành viên, ATVSV còn thực hiện tốt việc giám sát các nhà thầu vào làm việc tại Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Kho cảng PV Gas Vũng Tàu, nhắc nhở kịp thời các hành động mất an toàn của nhà thầu khi đến làm việc; tổng hợp góp ý của các thành viên trong ca về công tác an toàn, thẻ STOP để ghi nhận những hiện tượng mất an toàn tại cơ sở sản xuất, phản ánh lên cấp lãnh đạo trực tiếp giải quyết.

Chế độ báo cáo định kỳ của ATVSV được duy trì hàng tháng. Qua đó, có nhiều kiến nghị thiết thực, góp phần nâng cao công tác an toàn cho thiết bị, con người, môi trường tại đơn vị sản xuất, Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Kho cảng PV Gas Vũng Tàu. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013 số kiến nghị các ATVSV là gần 200 kiến nghị.

Tại hội thảo, KVT đã khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong công tác ATVSLĐ và ATVSV trong 6 tháng đầu năm 2013. Đó là Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố và các cá nhân: anh Đỗ Văn Tiến - ATVSV ca vận hành Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, anh Lương Đức Thủy - ATVSV Kho cảng PV Gas Vũng Tàu.

P.V

Các tin mới:

Các bài đã đăng: