Vũ khí hạng nặng duyệt binh mừng chiến thắng ở Sài Gòn năm 1975

Buổi duyệt binh của Quân giải phóng ngay sau ngày đất nước thống nhất, với các trang thiết bị quân sự hạng nặng.

Get The Latest Flash Player