Thứ ba 19/06/2018 11:47
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc:

Nên thành lập 2-3 Tập đoàn Tài chính Nhà nước

09:15 | 18/08/2016

|
Trước đây, khi thảo luận thông qua Luật Quản lý vốn đầu tư Nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, một số đại biểu Quốc hội đã yêu cầu thành lập một cơ quan quản lý vốn Nhà nước như vậy

Trước đây, khi thảo luận thông qua Luật Quản lý vốn đầu tư Nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

nen thanh lap 2 3 tap doan tai chinh nha nuoc
Ông Vũ Tiến Lộc

của doanh nghiệp, một số đại biểu Quốc hội đã yêu cầu thành lập một cơ quan quản lý vốn Nhà nước như vậy. Việc thành lập một cơ quan để thay thế cách quản lý vốn theo kiểu bộ chủ quản vừa qua là đúng đắn, cần triển khai sớm trong nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, tôi lại rất băn khoăn và không ủng hộ phương án lập ra một ủy ban hay một bộ để quản lý doanh nghiệp Nhà nước. Tôi không ủng hộ mô hình bộ hay ủy ban vì đó vẫn là cơ quan hành chính của Chính phủ và cũng không nên tập trung quyền lực hành chính, quyền lực quản lý vốn vào trong một cơ quan. Bây giờ ta bỏ bộ chủ quản mà lại thành lập một ủy ban vừa có quyền lực về hành chính, vừa có quyền lực về quản lý vốn là không thích hợp.

Tôi cho là thành lập 2 hay 3 tập đoàn tài chính Nhà nước, tập hợp hết vốn của Nhà nước lại và thực hiện quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện vai trò như nhà đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước hơn là một cơ quan kiểu ủy ban của Chính phủ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất. Làm như vậy nó vẫn đảm bảo tự chủ của các doanh nghiệp. Các tập đoàn này này hoạt động với tư cách là nhà đầu tư chứ không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành, sẽ đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Tập đoàn này chỉ chịu trách nhiệm về đầu tư về vốn thôi chứ không phải cơ quan cấp trên, cơ quan quản lý hoạt động hằng ngày của các doanh nghiệp Nhà nước.

Phảm Hải

Theo Năng lượng Mới 547

Share on Google+